MAJĄC NA CELU POWSTRZYMANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PATOGENU I OGRANICZANIE RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2  ORAZ W ZWIĄZKU  ZE ZMIANĄ PRACY
URZĘDU GMINY CZEREMCHA I NOWYMI ZASADAMI ZAŁATWIANIA INTERESANTÓW INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 17 MARCA 2020 DO ODWOŁANIA

● GOK CZEREMCHA JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12.00 – 16.00

● KAWIARENKA INTERNETOWA JEST  CZYNNA W GODZINACH 12.00 – 16.00. ZNAJDUJĄCE SIĘ TAM STANOWISKO KOMPUTEROWE SŁUŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE  ZAŁATWIANIU INTERNETOWO SPRAW URZĘDOWYCH.

                                                        Dyrektor GOK