„I tam żywuć ludzi” - Stawiszcze 18.06.2017 godz.14.00

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na drugi w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w STAWISZCZACH w gminie Czeremcha 18.06.2017, w niedzielę -  początek o godz.14.00

W programie:

- Występy zespołów:

 • WÓLCZANKI (Wólka Terechowska)
 • Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi
 • KATRYNKA (Wysokaje, Białoruś)
 • METRO (Hajnówka)
 • KALINKA (Białystok)
 • RETROBEATS (Hajnówka)
 • ART.PRONAR (Narew)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Urząd Gminy Czeremcha

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

18.06.2017 Ставішчэ ў гміне Чаромха, пачатак у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

 • ВУЛЬЧАНКІ (Вулька Тэрэхоўска)
 • Каляктыў з Чаромхы вёскі
 • КАТРЫНКА (Высокае, Беларусь)
 • МЭТРО (Гайнаўка)
 • КАЛІНКА (Беласток)
 • RETROBEATS (Гайнаўка)
 • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Чаромха,Гмінны асяродак культуры ў Чаромсе

 

KONTAKT 

 fb  email.png  bip
 Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
gok.czeremcha@gmail.com
tel. 85 68 50 084

   

 

 

 

 

   Finansowanie internetu w GOK i GBP:
 pitax.png  szgrz  fundacja_orange.jpg