O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze jest gminną instytucją kultury działającą na rzecz środowiska lokalnego poprzez  edukację kulturalną. Jej wielokierunkowa działalność ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców i zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę;
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa;
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury
 • promocja twórców i artystów z regionu
 • prowadzenie zespołów i kół zainteresowań
 • organizowanie koncertów, spektakli, przeglądów, konkursów i warsztatów twórczych

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze prowadzi szeroką działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Czeremchy.

Do stałych form naszej działalności należą:

 1. Koło plastyczno-rękodzielnicze (m.in. warsztaty wyplatania ze słomy, tkackie, wykonywania kwiatów z bibuły; decoupage, makrama, linoryt, rysunek, ozdoby świąteczne),
 2. Ognisko Muzyczne - nauka gry na instrumentach (instrumenty dęte, akordeon, pianino)
 3. Koło baletowe
 4. Koło garncarskie
 5. Zajęcia języka angielskiego dla dzieci
 6. Zdrowy kręgosłup
 7. Aerobic
 8. Harcerstwo
 9. Stowarzyszenie Klub Senior+
 10. Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów
 11. Zespół Czeremszyna i Hiłoczka

Działalność GOK-u  cieszy się ogromną popularnością, dlatego też cały czas jesteśmy otwarci na propozycje nowych zajęć.
Corocznie również organizujemy liczne imprezy plenerowe (kulturalno-rozrywkowe , sportowo-rekreacyjne), spotkania, wieczorki taneczne, wycieczki, konkursy. Współpracujemy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Czeremcha.
W ośrodku kultury prężnie działa kawiarenka z wypożyczalnią bilarda, piłkarzyków.

KONTAKT 

 fb  email.png  bip
 Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
gok.czeremcha@gmail.com
tel. 85 68 50 084

   

 

 

 

 

   Finansowanie internetu w GOK i GBP:
 pitax.png  szgrz  fundacja_orange.jpg