Smaki regionu-III edycja

Warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, konkurs kulinarny
 

Smaki regionu-III edycja

Partner KSOW: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizuje operację pn. Smaki regionu-III edycja

Celem operacji jest pokazanie grupie docelowej skąd pochodzi oraz jak powstają zdrowe tutejsze produkty
jadalne, jak powstają produkty lokalne, tak pożądane w dzisiejszych czasach

Efektem realizacji operacji jest podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości  na temat wytwarzania naturalnych i tradycyjnych dla naszego regionu potraw. Operacja przełoży się na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez kultywowanie tradycji oraz promowane lokalnych zwyczajów i tradycji, podniesie kompetencje w zakresie przetwórstwa. Warsztaty oraz konkurs kulinarny są stymulacją do podejmowania nowych działań, zakładania działalności gospodarczej oraz powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Zachęci do pozostawania na wsi i postrzegania jej jako przyjaznego miejsca do życia.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW
dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej.

Smaki regionu-II edycja

Warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, konkurs kulinarny, wydanie publikacji
 

Tradycje Pogranicza

Tradycje Pogranicza to wieloetapowy projekt,skierowany do dzieci,młodzieży,dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - rzemiosł, kulinariów, pieśni.Projekt obejmuje następujące warsztaty :wyplatanie ze słomy, garncarstwo, filcowanie, wyszywanie, kulinarne, śpiewacze.W trakcie realizacji zadania,uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, poznają procesy przygotowawcze,które są niezbędne aby takie obiekty powstały,poznają techniki garncarstwa, filcowania i wyszywania różnymi technikami. Na warsztatach kulinarnych poznają tradycyjne potrawy pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz ich wykonanie.Zaś na warsztatach śpiewaczych nauczą się tradycyjnych pieśni, zarówno codziennych, jak również roku kalendarzowego i obrzędowych. Podczas "spotkań etnograficznych i etnomuzykologicznych" będą prowadzone działania dokumentacyjne , fotograficzne, które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku.
2021 NCK IS dofinans etnoplska rgb

Akademia tradycji

Akademia Tradycji to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - rzemiosł. Projekt obejmuje następujące warsztaty  rękodzielnicze: szycie ze słomy, tkackie, garncarstwo, filcowanie. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają techniki garncarstwa, filcowania, tkania, wyplatania ze słomy. Dodatkowym warsztatem będzie sitodruk, opierający się na motywach ludowych. Podczas "spotkań etnograficznych" będą prowadzone działania dokumentacyjne: fotograficzne, filmowe, które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku.

2020 NCK dofinans etnopolska RGB

{joomplucat:124 limit=30|columns=5}

KONTAKT 

 fb  email.png  bip
 Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
gok.czeremcha@gmail.com
tel. 85 68 50 084

   

 

 

 

 

   Finansowanie internetu w GOK i GBP:
 pitax.png  szgrz  fundacja_orange.jpg