Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Dn. 21.01.2018 r. /niedziela/  godz. 15.00