Białoruski Festyn Ludowy 04.10.2020 14:00 plac GOK Czeremcha - plakat