Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze zaprasza na spotkanie autorskie i promocję książki Bogdana

...

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

zaprasza na

Bal sylwestrowy na folkowo

sala Gminnego

...