Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  stron internetowych  www.gok.czeremcha.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
ul. 1 Maja 77
17-240 Czeremcha
Tel. 85 6850084

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą: 

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zamieszczone na stronach internetowych informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie internetowej  www.gok.czeremcha.pl:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany kontrastów

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia  30.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Kuzub-Samosiuk 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefon: 85 6850 084

Procedura wnioskowo-skargowa: 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna: 

 • Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze  mieści się w budynku, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Punkt Informacyjny.
 • Przy budynku GOK Czeremcha wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy. Na wyższe poziomy prowadzą schody
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W GOK nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku  od  ul. Duboisa .

Aplikacje mobilne:

 • Brak

KONTAKT 

 fb  email.png  bip
 Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
gok.czeremcha@gmail.com
tel. 85 68 50 084

   

 

 

 

 

   Finansowanie internetu w GOK i GBP:
 pitax.png  szgrz  fundacja_orange.jpg