Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  stron internetowych  www.gok.czeremcha.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
ul. 1 Maja 77
17-240 Czeremcha
Tel. 85 6850084

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą: 

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Zamieszczone na stronach internetowych informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem  w życie ustawy o dostępności lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie internetowej  www.gok.czeremcha.pl:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość zmiany kontrastów

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia  30.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Kuzub-Samosiuk 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefon: 85 6850 084

Procedura wnioskowo-skargowa: 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna: 

 • Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze  mieści się w budynku, który pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Punkt Informacyjny.
 • Przy budynku GOK Czeremcha wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma windy. Na wyższe poziomy prowadzą schody
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W GOK nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku  od  ul. Duboisa .

Aplikacje mobilne:

 • Brak

Dokumenty

RODO

COVID

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności 1

Raport o stanie zapewniania dostępności 2

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Kontakt

fb   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  BIP GOK Czeremcha

Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 85 68 50 084

KONTAKT 

 fb  email.png  bip
 Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha
ul. 1-go Maja 77
17-240 Czeremcha
gok.czeremcha@gmail.com
tel. 85 68 50 084

   

 

 

 

 

   Finansowanie internetu w GOK i GBP:
 pitax.png  szgrz  fundacja_orange.jpg