Ludowa kultura nie musi być ponura projekt, skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej-rzemiosła, jak również stworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem rzemiosł.
Projekt obejmuje warsztaty rękodzielnicze :"szycie ze słomy", tkackie, garncarstwo , warsztaty sitodruku, połączone z projektowaniem.
W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, tkanin, poznają niektóre procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty, tkaniny powstały, poznają garncarstwo, w szczególności pracę na kole garncarskim (w tym celu zostanie zakupione koło garncarskie, posłuży ono również na dalszych zajęciach po zakończeniu projektu),podstawy sitodruku.
Podczas "spotkań etnograficznych" uczestnicy zostaną zaangażowani w działania dokumentacyjne :fotograficzne, filmowe, które posłużą jako materiał ilustracyjny na fb . W ramach projektu wykonane zostaną również graffiti wykorzystujące motywy ludowe na budynkach/wagonach stojących na placu GOK ( np. motywy , które wykorzystano w sitodruku) Projekt zakończy wystawa prac, fotografii oraz wspólne ognisko.

Finansowanie
w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury:
Narodowe Centrum Kultury
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

ppk bmk

 

z programu Działaj Lokalnie
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej

   euroregion