W 2020 r. od 01.08. do 30.09. Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizował projekt pt. "Uczymy się od mistrzów"

Projekt adresowany był do dzieci , młodzieży i dorosłych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania

  • promocja projektu ,plakaty, informacje na stronach internetowych, nabór uczestników, spotkanie organizacyjne  
  • 7-dniowy plener malarski z udziałem profesjonalnych artystów oraz młodych adeptów sztuki
  • wernisaż wystawy poplenerowej
  • wystawa poplenerowa
  • warsztaty malarstwa, batiku, monotypii
  • wyjazd do galerii sztuki i muzeum ( Galeria Sleńdzińskich Białystok, Muzeum Podlaskie Oddział w Bielsku Podlaskim)
  • wydanie folderu poplenerowego

W ramach projektu przeprowadzono podczas wernisażu wystawy poplenerowej licytację obrazów. Licytowano prace powstałe podczas pleneru i warsztatów na rzec trójki dzieci chorych na SMA ( Mikołaj Karelus, Kubuś Suchodoła, Filip Łukaszuk).

  • Licytowane były prace zarówno dorosłych artystów , jak również młodych uczestników warsztatów i pleneru.

 

 

Finansowanie:

program Bardzo Młoda Kultura

program Działaj Lokalnie

afp logo DL logo PAFW 

stopka belka projektowa BMK woj. podlaskie

 

 

Daniel Gromacki w.graficzny Elżbieta Rączka artystka Tamara Kierdelewicz artystka Tamara Kierdelewicz w.batiku

uczniowie w plenerze uczniowie w plenerze 2 uczniowie w plenerze 3 wernisaż 4 wycieczka 2