Tradycje Pogranicza to wieloetapowy projekt,skierowany do dzieci,młodzieży,dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - rzemiosł, kulinariów, pieśni.Projekt obejmuje następujące warsztaty :wyplatanie ze słomy, garncarstwo, filcowanie, wyszywanie, kulinarne, śpiewacze.W trakcie realizacji zadania,uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, poznają procesy przygotowawcze,które są niezbędne aby takie obiekty powstały,poznają techniki garncarstwa, filcowania i wyszywania różnymi technikami. Na warsztatach kulinarnych poznają tradycyjne potrawy pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz ich wykonanie.Zaś na warsztatach śpiewaczych nauczą się tradycyjnych pieśni, zarówno codziennych, jak również roku kalendarzowego i obrzędowych. Podczas "spotkań etnograficznych i etnomuzykologicznych" będą prowadzone działania dokumentacyjne , fotograficzne, które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku.
2021 NCK IS dofinans etnoplska rgb