Warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, konkurs kulinarny, wydanie publikacji
 
Tradycje Pogranicza to wieloetapowy projekt,skierowany do dzieci,młodzieży,dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - rzemiosł, kulinariów, pieśni.Projekt obejmuje następujące warsztaty :wyplatanie ze słomy, garncarstwo, filcowanie, wyszywanie, kulinarne, śpiewacze.W trakcie realizacji zadania,uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, poznają procesy przygotowawcze,które są niezbędne aby takie obiekty powstały,poznają techniki garncarstwa, filcowania i wyszywania różnymi technikami. Na warsztatach kulinarnych poznają tradycyjne potrawy pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego oraz ich wykonanie.Zaś na warsztatach śpiewaczych nauczą się tradycyjnych pieśni, zarówno codziennych, jak również roku kalendarzowego i obrzędowych. Podczas "spotkań etnograficznych i etnomuzykologicznych" będą prowadzone działania dokumentacyjne , fotograficzne, które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku.
2021 NCK IS dofinans etnoplska rgb

Akademia Tradycji to wieloetapowy projekt, skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych mający na celu ocalenie części kultury ludowej - rzemiosł. Projekt obejmuje następujące warsztaty  rękodzielnicze: szycie ze słomy, tkackie, garncarstwo, filcowanie. W trakcie realizacji zadania, uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z techniką wykonywania obiektów ze słomy, tkanin, poznają wszystkie procesy przygotowawcze, które są niezbędne aby takie obiekty czy też tkaniny powstały, poznają techniki garncarstwa, filcowania, tkania, wyplatania ze słomy. Dodatkowym warsztatem będzie sitodruk, opierający się na motywach ludowych. Podczas "spotkań etnograficznych" będą prowadzone działania dokumentacyjne: fotograficzne, filmowe, które posłużą jako materiał ilustracyjny do fanpage na facebooku.

2020 NCK dofinans etnopolska RGB

 • Akademia tradycji_1
 • Odsłon: 258
 • Akademia tradycji_2
 • Odsłon: 253
 • Akademia tradycji_3
 • Odsłon: 240
 • Akademia tradycji_4
 • Odsłon: 250
 • Akademia tradycji_5
 • Odsłon: 245
 • Akademia tradycji_6
 • Odsłon: 251
 • Akademia tradycji_7
 • Odsłon: 293
 • Akademia tradycji_8
 • Odsłon: 228
 • Akademia tradycji_9
 • Odsłon: 249
 • Akademia tradycji_10
 • Odsłon: 242
 • Akademia tradycji_11
 • Odsłon: 241
 • Akademia tradycji_12
 • Odsłon: 238
 • Akademia tradycji_13
 • Odsłon: 253
 • Akademia tradycji_14
 • Odsłon: 254
 • Akademia tradycji_15
 • Odsłon: 253
 • Akademia tradycji_16
 • Odsłon: 244
 • Akademia tradycji_17
 • Odsłon: 239
 • Akademia tradycji_18
 • Odsłon: 218
 • Akademia tradycji_19
 • Odsłon: 248
 • Akademia tradycji_20
 • Odsłon: 243
 • Akademia tradycji_21
 • Odsłon: 226
 • Akademia tradycji_22
 • Odsłon: 235
 • Akademia tradycji_23
 • Odsłon: 267
 • Akademia tradycji_24
 • Odsłon: 250
 • Akademia tradycji_25
 • Odsłon: 229
 • Akademia tradycji_26
 • Odsłon: 232
 • Akademia tradycji_27
 • Odsłon: 250
 • Akademia tradycji_28
 • Odsłon: 222
 • Akademia tradycji_29
 • Odsłon: 223
 • Akademia tradycji_30
 • Odsłon: 234

W 2020 r. od 01.08. do 30.09. Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizował projekt pt. "Uczymy się od mistrzów"

Projekt adresowany był do dzieci , młodzieży i dorosłych.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania

 • promocja projektu ,plakaty, informacje na stronach internetowych, nabór uczestników, spotkanie organizacyjne  
 • 7-dniowy plener malarski z udziałem profesjonalnych artystów oraz młodych adeptów sztuki
 • wernisaż wystawy poplenerowej
 • wystawa poplenerowa
 • warsztaty malarstwa, batiku, monotypii
 • wyjazd do galerii sztuki i muzeum ( Galeria Sleńdzińskich Białystok, Muzeum Podlaskie Oddział w Bielsku Podlaskim)
 • wydanie folderu poplenerowego

W ramach projektu przeprowadzono podczas wernisażu wystawy poplenerowej licytację obrazów. Licytowano prace powstałe podczas pleneru i warsztatów na rzec trójki dzieci chorych na SMA ( Mikołaj Karelus, Kubuś Suchodoła, Filip Łukaszuk).

 • Licytowane były prace zarówno dorosłych artystów , jak również młodych uczestników warsztatów i pleneru.

 

 

Finansowanie:

program Bardzo Młoda Kultura

program Działaj Lokalnie

afp logo DL logo PAFW 

stopka belka projektowa BMK woj. podlaskie

 

 

Daniel Gromacki w.graficzny Elżbieta Rączka artystka Tamara Kierdelewicz artystka Tamara Kierdelewicz w.batiku

uczniowie w plenerze uczniowie w plenerze 2 uczniowie w plenerze 3 wernisaż 4 wycieczka 2

W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze realizował zadanie pt. "Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy GOK Czeremcha".
W ramach zadania wybudowano drewniany budynek służący do celów turystycznych i rekreacyjnych . Budynek wyposażono w rowery i kijki do nordic walking. Rowery i kijki będą nieodpłatnie wypożyczane osobom korzystającym z oferty GOK Czeremcha ( mieszkańcy obszaru LGD Puszcza Białowieska, turyści).
 
Data zakończenia zadania 31.08.2020 r..
 
Zadanie dofinansowano z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w kwocie 72925 zł.

Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój sfery gospodarczej obszaru LGD.
Cel szczegółowy: II.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Przedsięwzięcie: II.2.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
 
Cel  operacji: Budowa i wyposażenie budynku gospodarczego w sprzęt rekreacyjny przy GOK Czeremcha w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 77 w celu bezpłatnego i niekomercyjnego udostępnienia mieszkańcom gminy Czeremcha oraz osobom odwiedzającym region LGD Puszcza Białowieska infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

                             flag yellow low                                                            Leader                                                 PROW 2014 2020 logo kolor

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

1 1 1 2 1 3

1 4 1 5  1 7

1 8 1 9